Aldersgrensen for krav om helseattest er hevet fra 75 år til 80 år

Denne endringen i førerkortforskriften trådte i kraft 19. juni 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.08.2019

Av førerkortforskriftens § 4-1 framgår det at:

«For søker som har fylt 65 år, settes utløpsdato på førerkortet til dagen før søker fyller 80 år. For å opprettholde føreretten fra fylte 80 år, er det krav om fornyelse med helseattest. Attesten kan utstedes med inntil tre års gyldighet. Føreretten kan fornyes utover 80 år fra fylte 77 år, forutsatt at helseattesten er utstedt fra fylte 77 år. Personer som på sist utstedte førerkort har eller hadde kortere gyldighet enn det som var vanlig gyldighet for aldersgruppen på utstedelsestidspunktet, må levere helseattest ved fornyelse.»

 

Forskriftsendringen innebærer at:

  • Alle førerkortinnehavere som har hatt gyldig førerett til dagen før fylte 75 år trenger nå ikke ny helseattest før fylte 80 år.
  • Førerkortinnehavere som etter fylte 75 år har fornyet sin førerett med tre års varighet (78 år) trenger nå ikke ny helseattest før fylte 80 år.
  • Førerkortinnehavere som har fylt 75 år og som har fått begrenset varighet på mindre enn 3 år ved fornyelse av førerett, må ha ny helseattest ved utløpsdato. Dette betyr at førerkortinnehavere som har fått begrenset varighet med 1 eller 2 år, må henvende seg til behandlende lege for å få utstedt ny helseattest med begrenset varighet også i fremtiden. Disse kan ikke vente til fylte 80 år.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.