Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

2019 - det internasjonale året for urfolkspråk!

Forente Nasjoner (FN) har bestemt at 2019 er året for verdens urfolksspråk. I Norge har vi tre offisielle urfolksspråk.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 26.02.2019

FNs generalforsamling har besluttet at 2019 skal være det internasjonale året for urfolksspråk. Dette er viktig for urfolks historie, kulturarv og identitet. Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk er språk som snakkes av vår urbefolkning. Den arktiske regionen har oppnevnt sametingspresident Aili Keskitalo som sin representant i UNESCOs styringsgruppe for språkåret. Det er UNESCO som har fått ansvaret for planlegging og gjennomføring.

Regjeringens arbeid med oppfølgingen av NOU 2018: 16 Hjertespråket er et viktig bidrag i dette arbeidet.

For mer informasjon: UNESCO sin nettside for urfolksspråk

I Trøndelag har vi tre forvaltningskommuner for samiske språk. Det er Røros, Røyrvik og Snåsa.