Tekniske feil i barnevernssystemet

Statsforvalteren i Trøndelag har undersøkt om Trønderske kommuner er rammet av den tekniske feilen i kommunenes datasystem for barnevernet.

Publisert 08.06.2023

Statsforvalteren i Trøndelag ble tidlig i denne uka gjort kjent med at teknisk feil i kommunenes datasystem for barnevernet, har ført til at bekymringsmeldinger ikke har nådd barneverntjenesten.
Videre at bekymringsmeldingene har gått tapt på grunn av manglende lagring i fagsystemet Familia fra Visma.

Når noen sender bekymringsmelding til barneverntjenesten, er dette med bakgrunn i en bekymring for at barnet utsettes for mishandling og annen alvorlig omsorgssvikt. At bekymringsmeldinger ikke når barneverntjenesten kan ha omfattende konsekvenser for barnet det gjelder.

Statsforvalteren i Trøndelag besluttet derfor å sende en henvendelse til alle barnevernledere 6. juni, der vi etterspurte følgende:

  • Har dere kjennskap til om kommunen kan være rammet av svikten som er omtalt over?
  • Hvis ja; hva gjøres for å ettergå om en slik svikt har oppstått i deres kommune og tjeneste?
  • Dersom svikt er avdekt, hvilke tiltak er iverksatt?»

Vi har per nå mottatt svar fra alle barneverntjenester med unntak av èn.
I Trøndelag er det en kommune som i forbindelse med sin gjennomgang har avdekket at det er èn melding som ikke har nådd barneverntjenesten. Dette er Nærøysund kommune. Nærøysund kommune har også orientert om dette på sin hjemmeside.

I tillegg har èn tjeneste orientert oss om at de oppdaget et tilfelle av denne type avvik i februar 2022. Avviket ble raskt avdekket og medførte ingen forsinkelse for oppfølgingen av det aktuelle barnet. Barneverntjenesten varslet umiddelbart kommunens IT-tjeneste, KS og VISMA om det inntrufne.

Det er Statsforvalterens inntrykk at kommunene og barneverntjenestene tar dette på det største alvor og har hatt den gjennomgangen som de er bedt om i forbindelse med svikten som opprinnelig ble avdekket. Vi har ingen opplysninger som tilsier at det er flere bekymringsmeldinger som ikke har nådd barneverntjenestene.

Bufdir publiserte onsdag 7. juni en oppfordring til norske kommuner rammet av teknisk feil om bekymringsmeldinger, der det blant annet oppgis at ut fra den informasjonen Bufdir sitter med så mener Bufdir at det er trygt å benytte portalen for bekymringsmelding videre. KS lagrer alle bekymringsmeldinger fram til situasjonen er avklart og rettet i alle kommuner.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.