Krisesentrene står klare til å hjelpe døgnet rundt

Vi er inne i en tid med nye restriksjoner, og straks ringes jula inn. For mange er dette en krevende tid, særlig for de som allerede har det vanskelig. For enkelte barn og unge er det også en utrygg tid de nå går inn i.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.12.2021

Statsforvalteren innhenter jevnlig opplysninger fra barnevernstjenestene og krisesentrene.

Ved siste innhenting viser ett av krisesentrene til stor pågang av personer som er utsatt for vold og har behov for beskyttelse.

- Vi er bekymret for at det ikke er kjent for folk at krisesentrene er åpne, samt at restriksjonene gjør det vanskeligere for voldsutsatte å bryte ut av voldsforhold, sier seksjonsleder Marita Rendal Ugseth i oppvekst- og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Siden høsten 2020 har flere barneverntjenester varslet om økning i alvorlige bekymringsmeldinger. Fylkesnemnda i Trøndelag har også bekreftet økning i antall saker; både akuttsaker og omsorgsovertakelsessaker.

- Dette kan ses på som en naturlig konsekvens av det barnevernstjenestene har rapportert om siden høsten 2020. De har opplevd en kraftig økning i alvorlige meldinger om omsorgssvikt og mishandling, sier Ugseth.

I siste rapportering til Statsforvalteren informerer enkelte tjenester om fortsatt høyt trykk på innkomne meldinger med alvorlig innhold, mens andre viser til langt færre meldinger.

- Selv om det er bekymringsfullt at antall alvorlige meldinger har økt, er det vel så bekymringsfullt dersom det ikke meldes bekymring for barn og unge som lever i vanskelige og skadelige omsorgssituasjoner. Vi har alle et ansvar for å melde fra dersom vi blir kjent med at et barn opplever omsorgssvikt og mishandling, sier Ugseth.

Har du det vanskelig, er det hjelp å få. Alarmtelefonen for barn og unge er åpne hele døgnet og det er gratis å ringe. De har også en chat-funksjon på sine nettsider

https://www.116111.no/

 

Krisesentrene i fylket er også døgnåpne og gratis, og har også informasjon på sine nettsider. De er tilgjengelige på telefon og epost.

https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/hva-er-et-krisesenter/

 

Krisesenteret i Trondheim 73 52 34 20

https://www.trondheim.kommune.no/krisesenteret/

 

Orkland og omegn krisesenter 72 48 24 10

https://krisesenteretorkdal.no/om-oss

 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 74 07 77 10

https://www.krisesenteret-nt.no/

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.