Kulturlandskapsprisen Nordland til Louise Fontain og Torbjørn Prytz i Hattfjelldal

Prisvinnerne Torbjørn Prytz og Louise Fontain under dagens overrekkelse, sammen med landbruks- og reindriftsdirektør Katrine Erikstad hos Statsforvalteren i Nordland
Prisvinnerne Torbjørn Prytz og Louise Fontain under dagens overrekkelse, sammen med landbruks- og reindriftsdirektør Katrine Erikstad hos Statsforvalteren i Nordland Foto: Nordland fylkeskommune.

De to får prisen for sitt arbeid med å bygge opp og drive Nybrot økologisk fjellgård i Skarmodalen i Hattfjelldal kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.12.2021

Det er i år 24. gang at Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut. Målet med prisen er å sette søkelys på landbrukets viktige rolle som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner.

Innsats til inspirasjon for andre

Prisen for 2021 ble i dag overrakt av landbruks- og reindriftsdirektør Katrine Erikstad under åpningen av fylkestinget i Bodø.

I talen til prismottakerne trakk hun fram at Landbruksforum Nordland gjennom tildelingen ønsker å hedre prismottakerne for det arbeidet de gjør med å ivareta kulturlandskapet, og med å videreføre og formidle tradisjonelle kultur- og håndverkstradisjoner.

Tar i bruk lokale ressurser og tradisjonelle driftsmåter

Gården Nybrot er fra 1800-tallet, og ligger omtrent 450 meter over havet. Da de overtok gården i år 2000 hadde den i lang tid ligget brakk.

Driften av gården er i dag basert på lokale inn- og utmarksressurser, kombinert med eldre driftsmåter. De tar i bruk både innmark, utmarksbeite, og virke fra egen skog.

Økologisk drift

Gården drives økologisk og de har om lag 80 vinterfora sauer og 2 hester. Høyet tørkes på hesjer, og mye av arbeidet på gården og i skogen blir fortsatt gjort med hest.

De er selvforsynt med potet og grønnsaker, og dyrker også det gamle 2-årige matkornet svedjerug.

Louise Fontain og Torbjørn Prytz har om lag 80 vinterfora sauer på Nybrot.
Louise Fontain og Torbjørn Prytz har om lag 80 vinterfora sauer på Nybrot. Foto: Brynjar Dalen.

Formidling

Sammen med mat- og håndverkstradisjoner formidler de driftsformen og kunnskapen om naturen, og kulturlandskapet til andre.

Opp gjennom årene er det mange barn og unge som har besøkt gården og fått være med på allsidig gårdsarbeid og lært tradisjonelle teknikker og håndverk.

Fontain er også fotograf, forteller og kunstner, og har gjort en stor innsats for å synliggjøre urfolks historie og utfordringer.

Restaurerer bygninger

Bygningene på gården er restaurert, og nybygg er tilpasset landskapet og ført opp med tradisjonelle byggeteknikker.

Prytz tar også oppdrag som restaureringssnekker, og har bidratt til at en rekke samiske og ikke-samiske bygninger i fylket har blitt tatt vare på.

I flere omganger har han også på oppdrag fra newzealandske "Antarctic Heritage Trust" deltatt i arbeidet med å restaurere flere mer enn 100 år gamle ekspedisjonshytter i Antarktis.

Nybrot økologisk fjellgård ligger idyllisk til i Skarmodalen i Hattfjelldal kommune.
Nybrot økologisk fjellgård ligger idyllisk til i Skarmodalen i Hattfjelldal kommune. Foto: Tobias Prytz.

 

Kulturlandskapsprisen Nordland

  • Kulturlandskapsprisen Nordland er satt opp av Statsforvalteren i Nordland, mens Landbruksforum Nordland er jury.
  • Prisen består av at litografi laget av nordlandskunstneren Dagfinn Bakke og en tradisjonell ljå.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.