Kronprins Haakon til åpning av Vega Verdensarvsenter 13. juni

H.K.H. Kronprinsen kommer til Vega 13. juni for å være til stede under åpningen av det nye verdensarvsenteret.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.02.2019

- Det er flott at kongehuset er representert på den folkefesten det blir når Vega Verdensarvsenter skal offisielt åpnes. Kronprinsen vil bidra til å løfte hele arrangementet. Kong Harald, Dronning Sonja og Prinsesse Märtha Louise har besøkt Vega tidligere, men det er første gang Kronprins Haakon kommer på besøk. Det setter vi stor pris på, sier ordfører Andre Møller (AP).

Åpningsseremonien vil pågå i tidsrommet fra kl. 12.00 – 17.00. Endelig program sendes ut når det er klart.

Informasjon til media om akkreditering:

Presse som ønsker å dekke arrangementet må søke om akkreditering innen 7. juni 2019. Det gjøres ved å kontakte kommunikasjonssjef Wigdis Korsvik hos Fylkesmannen i Nordland på e-post: wigdis.korsvik@fylkesmannen.no.

Merk e-posten med «Akkreditering 13. juni. Det vil bli sendt ut detaljert kjøreplan til presse som ønsker å dekke arrangementet.

Bakgrunn

Vegaøyan ble skrevet inn på Unescos verdensarvliste i 2004 som Norges første og eneste kulturlandskapsområde. Vegaøyan er også Nordlands eneste verdensarvområde.

Vega har hatt en svært positiv utvikling i årene med statusen: nesten tidobling i antall besøkende fra 5 000 til 45 - 50 000 per år, nye arbeidsplasser og stor oppmerksomhet i media fra inn- og utland.

Lokalt har verdensarven bidratt til stolthet og styrket identitet, at verdensarvområdet blir tatt vare på og til nye aktiviteter både på Vega og ute i Vegaøyene.

Fyrtårn for reiselivet og lokalsamfunnet

De siste årene har Vega kommune og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv i samarbeid med Klima- og miljødepartementet, Nordland fylkeskommune og andre støttespillere arbeidet med å få etablert et verdensarvsenter med spennende formidling og opplevelser. Senteret skal utvikles som en regional og nasjonal attraksjon; et besøks- og kunnskapssenter for Vegaøyans unike verdensarv.

Verdensarvsenteret på Vega blir et pionerbygg i Norge; det første som bygges med utgangspunkt i autorisasjonsordningen for verdensarvsenter som ble etablert av Klima- og miljødepartementet i 2015. Sentrenes viktigste oppgave er å skape engasjement for verdensarven gjennom god formidling, aktiviteter og opplevelser. Sentrene har videre en viktig rolle i lokalsamfunnene for å bidra til lokal verdiskaping.

Senteret er samlokalisert med den nye fiskerihavna. Det gir senteret mulighet for å ta imot gjester sjøveien og utvide tilbudet for cruiseturister og andre tilreisende i båt. Ny havn gir også mulighet for å arrangere båtturer direkte fra senteret.

 

Begge foto under: Ina Andreassen/Vega kommune. 

Vega Verdensarvsenter.

Vega Verdensarvsenter

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar