Fare for flom i fjellområder

Foto: Varsom.no.

NVE har sendt ut varsel om fare for flom på oransje nivå i fjellområder i Nord-Norge.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.06.2022

Årsaken er varmt vær som gir mye snøsmelting. Der det er nok snø igjen ventes det fremdeles noe økende vannføring.

Det ventes også mindre mengder nedbør som kan øke vannføringen enda litt mer. Det er usikkerheter knyttet til både mengde snø og nedbørmengder.

Vannføringen er nå høy, både gule og oransje nivåer, i elver og bekker som kommer fra fjellområder hvor det fortsatt ligger mye snø.

Varselet gjelder fra onsdag 29. juni klokken 0700.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.