Alvorlig svikt når minuttene teller for pasienter i nord

Statens helsetilsyn har gjennom tilsyn med luftambulansetjenesten avdekket alvorlig svikt i nord. Svært bekymringsfullt, mener statsforvalterene i nord. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.06.2021

Tilsynsrapporten slår fast at pasienter i Nord-Norge som trenger øyeblikkelig hjelp, ikke får forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester.

Helsetilsynet konkluderer med at de fire regionale helseforetakene som sammen eier luftambulansetjenesten, ikke har fulgt opp sitt ansvar og sørget for at tjenesten fungerer tilfredsstillende.

- Det må være trygt å bo også i vår nordligste landsdel, også ved behov for øyeblikkelig hjelp og når hvert minutt teller. At svikten i luftambulansetjenesten skjer i Nord-Norge der pasientene har lengst vei til sykehus og er kritisk avhengig av luftambulansen, gjør saken ekstra bekymringsfull, sier de to statsforvalterene Elisabeth Vik Aspaker og Tom Cato Karlsen.

Statsforvalterene i Troms og Finnmark og Nordland har et formalisert samarbeid om tilsyn med spesialisthelsetjenesten i landsdelen.

- Våre ansatte har bistått Statens helsetilsyn under arbeidet med dette viktige tilsynet, og de to fylkeslegene vil samarbeide tett med Statens helsetilsyn i oppfølging av funnene i tilsynsrapporten. Pasienter i nord som trenger øyeblikkelig hjelp, har samme krav på et forsvarlig tilbud som ellers i landet, avslutter Vik Aspaker og Karlsen.

Vi viser ellers til Statens helsetilsyn som har utført tilsynet og til våre fylkesleger som har bistått Helsetilsynet i arbeidet med tilsynet.

Tilsyn med ambulanseflytjenesten - Helsetilsynets rapport (pdf)

Kontaktpersoner:

Fylkeslege i Troms og Finnmark: Anne Grethe Olsen på telefon 78 95 03 99 eller

Fylkeslege i Nordland: Morten Juul Sundnes 75 53 15 32 eller 90 78 56 38

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.