Informasjonsmøte i Tysfjord

23. august kl. 17.00 arrangerer Fylkesmannen i Nordland informasjonsmøte på Árran-senteret i Tysfjord. Tema er oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. Møtet er åpent for alle.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.07.2017 av Administrator

Program:

  • Velkommen ved fylkesmann Hill-Marta Solberg

  • Oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av overgrepssakene i Tysfjord.Presentasjon av prosjektskisse ved fylkesmannen

  • Kommunenes rolle i arbeidet ved ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen og ordfører i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes

  • Politiets arbeid med forebygging ved Hans Kristian Grunnvoll og Rune Berg

  • Innspill og diskusjon

  • Oppsummering ved fylkesmannen

Bakgrunn:

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget 7,5 millioner kroner over en periode på 2,5 år til oppfølgning av forebyggende tiltak i kommunen.

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra departementet å koordinere oppfølgingsarbeidet i nært samarbeid med aktuelle aktører, som kommunen, statlige myndigheter, ulike kompetansemiljøer, Sametinget og frivillige organisasjoner.

Fylkesmannen har utarbeidet et forslag til plan for oppfølgingstiltak og inviterer derfor til informasjonsmøte for å orientere om arbeidet så langt. Det åpnes også for innspill på møtet.

Velkommen!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.