- Viktig å delta i inkluderingsdugnaden

Synnøve Henriksen Bøifot, HR-sjef hos Statsforvalteren i Nordland.
Synnøve Henriksen Bøifot, HR-sjef hos Statsforvalteren i Nordland. Foto: Wigdis Korsvik/Statsforvalteren i Nordland.

- Vi ønsker å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en når vi rekrutterer nye ansatte. Inkludering og mangfold er en styrke for virksomheten, sier HR-sjef Synnøve Henriksen Bøifot hos Statsforvalteren i Nordland.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.02.2021 av Wigdis Korsvik

Statsforvalteren i Nordland lyste nylig ut en stilling som jurist som en del av traineeprogrammet i staten.

Traineeprogrammet er et av flere virkemidler i den statlige inkluderingsdugnaden. Hensikten er at alle skal få muligheter i arbeidslivet og at vi tar i bruk all kompetanse. Det å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en i arbeidsmarkedet er en viktig del av dette.

Ordinær stilling

Traineestillingen som Statsforvalteren nå har lyst ut, er en ordinær midlertidig stilling som jurist. Det vil si at vikariatet ville blitt lyst ut uansett.

- Den som ansettes i denne stillingen skal altså ikke sirkulere i ulike avdelinger, men fylle en helt vanlig stilling i kommunal- og beredskapsavdelingen. Det som er spesielt med denne stillingen er at du i tillegg til å fylle de faglige kvalifikasjonskravene som vi har satt i utlysningsteksten, også må fylle kriteriene i traineeprogrammet, forklarer HR-sjefen.

Respekt, redelighet og rettferdighet

Traineeprogrammet skal sørge for nye ressurser og styrke mangfoldet i statlige virksomheter, og gi arbeidserfaring til personer som kan ha vanskeligheter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet.

- Det er viktig at våre verdier som er respekt, redelighet og rettferdighet, også gjenspeiles når vi rekrutterer nye medarbeidere.

- Statsforvalteren i Nordland ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi tror dette vil bidra til både bedre oppgaveløsning og en utvikling av vårt allerede gode arbeidsmiljø, sier HR-sjefen

Staten må gå foran

Regjeringen har satt et mål om at fem prosent av alle nytilsatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en oppfylles.

- Statlig virksomhet har et spesielt ansvar for å gå foran i denne dugnaden. Derfor jobber vi systematisk med å utvikle rutiner og arbeidsformer i HR-arbeidet, med sikte på å nå målene for inkluderingsdugnaden, sier Henriksen Bøifot.

- Grip sjansen!

Alle som ansettes i traineeprogrammet får automatisk plass i et obligatorisk læringsløp i form av et medarbeiderutviklingsprogram arrangert av DFØ.

Målet med dette er å gjøre den nyansatte trygg i rollen som medarbeider i staten og sørge for at vedkommende får bistand til å utvikle sin kompetanse.

Læringsløpet består blant annet av en mentorordning der den som blir tilsatt får en mentor som skal gi støtte, læring og innsikt i jobbutførelse og medarbeiderutvikling.

Statsforvalteren i Nordland har i tillegg et eget system og rutiner for mottak av nyansatte. Traineen vil også bli en del av dette systemet.

- Så hvis du fyller kriteriene, er det bare å gripe sjansen og søke på jobben hos oss, oppfordrer HR-sjefen.

Fakta om inkluderingsdugnaden:

  • Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.
  • Regjeringens mål: Fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
  • Tre innsatsområder: 1. Redusert risiko ved å ansette. 2. Arbeid og psykisk helse. 3. Bedre muligheter til opplæring

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.