Inn på tunet-konferanse 12.-13. februar 2015

Dato:
12. februar 2015 10:30 - 13. februar 2015 14:00
Stad:
Bodø
Arrangør:
Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Gårdsopplevelser nord, 4H Nordland, Landbrukets HMS-tjenester og Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kommuner, NAV, IPT-tilbydere, brukerorganisasjoner, andre

Presentasjoner fra konferansen er nå lagt ut.

Publisert 12.05.2014

Inn på tunet er kvalitetssikrede omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenesteområdene omfatter barnevern, dagtilbud for eldre, arbeidstrening, tilrettelagt undervisning mm. Konferansen vil vise hvordan godt samarbeid mellom tilbydere og kjøpere gir gode resultater for brukerne. 

Formålet med konferansen er å øke kunnskapen om Inn på tunet for kjøperne og for gårdbrukere som er eller vurderer å bli IPT-tilbydere. Andre interesserte er også velkommen!

Program

Lista med foredragsholdere er lang og her er det mange som er rike på kunnskaper og erfaring:

  • Linda Jolly (NMBU)
  • Alf Helge Andreassen (NAV Hamarøy)
  • Ellen Schjølberg (Grane NU)
  • Roar Blom (Nordland fylkeskommune)
  • Marielle de Roos (Lofoten gardsysteri)
  • Guri Adelsteen Iversen (Fylkesmannens Oppvekst og utdanningsavdeling)
  • Yngve Osbak (Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling)
  • Med fler

Programmet og presentasjoner fra foredragsholderne finner du til høyre.

Deltageravgift

Kostnader for deltagerne er prisen for dagpakker, konferansemiddag og overnatting, til sammen kr 2 345,-. I tillegg kommer kostnader til egen reise.

Arrangementet er resultat av et samarbeid mellom Gårdsopplevelser Nord, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Nordland Bygdekvinnelag, Norsk Landbruksrådgivning HMS, 4H Nordland og Fylkesmannen i Nordland. Konferansen støttes økonomisk av Nordland fylkeskommune, Nordland landbruksselskap, 4H Nordland og Nordland Bondelag.

Påmelding

Registrer påmeldingen din i skjemaet nedenfor. Når skjemaet er innsendt får du en bekreftelse til e-postadressen du har oppgitt. Det er reservert et begrenset antall rom på hotellet, så det kan være lurt å være tidlig ute.

Bindende påmeldingsfrist er 31. januar. (Forlenget fra opprinnelig frist 15. januar.)

Påmeldingsskjema

Dato:
12. februar 2015 10:30 - 13. februar 2015 14:00
Stad:
Bodø
Arrangør:
Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Gårdsopplevelser nord, 4H Nordland, Landbrukets HMS-tjenester og Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kommuner, NAV, IPT-tilbydere, brukerorganisasjoner, andre