Ny rettleiar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga

Justis- og beredskapsdepartementet har publisert ein rettleiar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.03.2023

Les rettleiaren på regjeringa sine sider ... 

Ofte må vi i forvaltninga vurdere regler om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Reglene her kan vere kompliserte.

Denne nye rettleiaren kan vere til god hjelp for å kunne løyse spørsmål som oppstår på dette området.

Skal gi samla oversikt over reglar

Formålet med rettleiaren er å gi ei samla oversikt over rettsreglar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga. Dette skal gi alle ein betre forutsetning for å løyse dei rettsspørsmåla som kan oppstå.

For tilsette i forvaltninga - og for alle 

Målgruppa er alle som arbeider eller yter tenester innanfor forvaltninga, og som er underlagt forvaltningsrettslege reglar i samband med dette.

Rettleiaren er også for personar som ikkje har juridisk bakgrunn, og inneheld rettleiing om regelverket på mange område, mellom anna barnevern og helse- og omsorgsteneste.