Familievern

Oppdatert 02.01.2023

Familievernkontora gir tilbod om behandling og rådgiving ved vanskar, kriser og konfliktar i familien. Kontora meklar også i samband med skilsmisse eller samlivsbrot eller i barnefordelingssaker. Tilbodet er gratis.

Statsforvaltaren fører tilsyn med verksemda ved familievernkontora i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved kvart familievernkontor minst kvart tredje år. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar hjå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Sverre Veiset
seniorrådgiver/psykiatrisk sykepleier
Tlf. 71 25 85 45


Marit Vestad
fagkoordinator/jurist
Tlf. 71 25 85 51