Webinar og fagsamling

Aktuell informasjon frå Statsforvaltaren innanfor områda barnehage, barnevern og skule 14.02.2023 og Fagsamling for barnehage, barnevern og skule 31.05.-01.06.2023

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.01.2023

Statsforvaltaren vil med dette invitere til møte/samling våren 2023.

Aktuell informasjon frå Statsforvaltaren innanfor områda barnehage, barnevern og skule

Tid:                     Tysdag 14. februar 2023, kl. 1200 – 1400

                            Webinar

Målgruppe:       Kommuneleiing, barnehagemyndigheit, barnevernleiarar, skulefagleg ansvarlege, barnehage- og skuleeigarar, Andre aktuelle aktørar som t.d. UH, KS

 

Fagsamling for barnehage, barnevern og skule

Tid:                      Onsdag 31. mai – torsdag 1. juni 2023
                            Lunsj-til-lunsj-samling

Stad:                   Molde, fysisk samling

Målgruppe:       Barnehagefagleg ansvarlege, barnehagemyndigheit, barnevernleiarar, skulefagleg ansvarlege, Andre aktuelle aktørar som t.d. UH, KS

Sett av tida - meir detaljert informasjon vil bli lagt ut på Statsforvaltaren si heimeside.