Planlagde tilsyn med kommunane vert no lagt inn i den nye nasjonale tilsynskalenderen

Rapportar frå Statsforvaltaren i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Statsforvaltaren i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
mars 2019
13. mar - 21. aug 11 - 34 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Austrheim kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn Dokumenttilsyn
12. mar 11 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med Sveio kommune - kommunal beredskapsplikt Sveio kommune
februar 2019
26. feb - 08. jul 9 - 28 Fylkesmannen v/Berit Rygg Tilsyn med Vågsøy kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
21. feb - 31. des 8 - 53 Fylkesmannen v/ Helge Pedersen Tilsyn med Årdal kommune - Tangen skule og Farnes skule Årdal - Tangen skule og Farnes skule
08. feb - 08. mar 6 - 10 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med Balestrand kommune - kommunal beredskapsplikt Dokumenttilsyn
08. feb - 08. mar 6 - 10 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med Vågsøy kommune - kommunal beredskapsplikt Dokumenttilsyn
08. feb - 08. mar 6 - 10 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med Jølster kommune - kommunal beredskapsplikt Dokumenttilsyn
08. feb - 01. okt 6 - 40 Fylkesmannen v/Andreas Bratshaug Stenersen Tilsyn med Voss kommune - grunnskuleopplæring for vaksne Voss
januar 2019
16. jan - 27. mai 3 - 22 Fylkesmannen v/Kjetil Stavø Høvig Tilsyn med Hordaland fylkeskommune - Laksevåg vidaregåande skules arbeid med elevane sitt skulemiljø Hordaland fylkeskommune og Laksevåg vidaregåande skule
Dato Arrangement
mars 2019
13. mar - 21. aug Tilsyn med Austrheim kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn
12. mar Tilsyn med Sveio kommune - kommunal beredskapsplikt
februar 2019
26. feb - 08. jul Tilsyn med Vågsøy kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
21. feb - 31. des Tilsyn med Årdal kommune - Tangen skule og Farnes skule
08. feb - 08. mar Tilsyn med Balestrand kommune - kommunal beredskapsplikt
08. feb - 08. mar Tilsyn med Vågsøy kommune - kommunal beredskapsplikt
08. feb - 08. mar Tilsyn med Jølster kommune - kommunal beredskapsplikt
08. feb - 01. okt Tilsyn med Voss kommune - grunnskuleopplæring for vaksne
januar 2019
16. jan - 27. mai Tilsyn med Hordaland fylkeskommune - Laksevåg vidaregåande skules arbeid med elevane sitt skulemiljø