Planlagde tilsyn med kommunane vert no lagt inn i den nye nasjonale tilsynskalenderen

Rapportar frå Statsforvaltaren i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Statsforvaltaren i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
mai 2019
12. mai - 14. okt 19 - 42 Fylkesmannen v/Helge Pedersen Tilsyn med Gaular kommune - spesialundervisning Bygstad skule, Sande skule og Viksdalen skule
08. mai 19 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med Bømlo kommune - kommunal beredskapsplikt Bømlo kommune
april 2019
03. apr 14 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med Askvoll kommune - kommunal beredskapsplikt Askvoll kommune
mars 2019
13. mar 11 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med Etne kommune - kommunal beredskapsplikt Etne kommune
13. mar - 19. aug 11 - 34 Fylkeskommunen v/Karstein Fardal Tilsyn med Masfjorden kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn Dokumenttilsyn
13. mar - 25. jun 11 - 26 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Solund kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn Dokumenttilsyn
13. mar - 21. aug 11 - 34 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Naustdal kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn Dokumenttilsyn
13. mar - 26. jun 11 - 26 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Ulvik herad si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn Dokumenttilsyn
13. mar - 19. aug 11 - 34 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Sund kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn Dokumenttilsyn
13. mar - 26. jun 11 - 26 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Tilsyn med Lærdal kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn Dokumenttilsyn
Dato Arrangement
mai 2019
12. mai - 14. okt Tilsyn med Gaular kommune - spesialundervisning
08. mai Tilsyn med Bømlo kommune - kommunal beredskapsplikt
april 2019
03. apr Tilsyn med Askvoll kommune - kommunal beredskapsplikt
mars 2019
13. mar Tilsyn med Etne kommune - kommunal beredskapsplikt
13. mar - 19. aug Tilsyn med Masfjorden kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn
13. mar - 25. jun Tilsyn med Solund kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn
13. mar - 21. aug Tilsyn med Naustdal kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn
13. mar - 26. jun Tilsyn med Ulvik herad si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn
13. mar - 19. aug Tilsyn med Sund kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn
13. mar - 26. jun Tilsyn med Lærdal kommune si gjennomføring av kartleggingsprøver 1. – 4. trinn