Planlagde tilsyn med kommunane vert no lagt inn i den nye nasjonale tilsynskalenderen

Rapportar frå Statsforvaltaren i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Statsforvaltaren i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
juli 2019
03. jul - 24. sep 27 - 39 Fylkesmannen v/Berit Rygg Tilsyn med Gloppen kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
03. jul - 24. sep 27 - 39 Fylkesmannen/Astrid Terese Aam Tilsyn med Eidfjord kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
03. jul - 24. sep 27 - 39 Fylkesmannen v/Marte Byrkjeland Tilsyn med Flora kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
03. jul - 24. sep 27 - 39 Fylkesmannen/v Astrid Terese Aam Tilsyn med Fitjar kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
juni 2019
19. jun 25 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med Stord kommune - kommunal beredskapsplikt Stord kommune
18. jun 25 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med Kvinnherad kommune - kommunal beredskapsplikt Kvinnherad kommune
11. jun - 05. mai 24 - 19 Fylkesmannen v/ Andreas Bratshaug Stenersen Tilsyn med Lindås kommune -kommunen si forvaltning av introduksjonslova - krav om individuell plan Dokumenttilsyn
mai 2019
27. mai - 13. sep 22 - 37 Fylkesmannen v/Berit Rygg Tilsyn med Askvoll kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
24. mai - 16. jan 21 - 3 Fylkesmannen v/Astrid Terese Aam Tilsyn med Vik kommune - grunnskuleopplæring for vaksne Dokumenttilsyn
16. mai - 15. jan 20 - 3 Fylkesmannen v/Helge Pedersen Tilsyn med Aurland kommune og kommunens forsvarlege system med PPT Aurland og Sogndal
Dato Arrangement
juli 2019
03. jul - 24. sep Tilsyn med Gloppen kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
03. jul - 24. sep Tilsyn med Eidfjord kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
03. jul - 24. sep Tilsyn med Flora kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
03. jul - 24. sep Tilsyn med Fitjar kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
juni 2019
19. jun Tilsyn med Stord kommune - kommunal beredskapsplikt
18. jun Tilsyn med Kvinnherad kommune - kommunal beredskapsplikt
11. jun - 05. mai Tilsyn med Lindås kommune -kommunen si forvaltning av introduksjonslova - krav om individuell plan
mai 2019
27. mai - 13. sep Tilsyn med Askvoll kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
24. mai - 16. jan Tilsyn med Vik kommune - grunnskuleopplæring for vaksne
16. mai - 15. jan Tilsyn med Aurland kommune og kommunens forsvarlege system med PPT