Planlagde tilsyn med kommunane vert no lagt inn i den nye nasjonale tilsynskalenderen

Rapportar frå Statsforvaltaren i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Statsforvaltaren i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
november 2019
05. nov 45 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med Tysnes kommune - kommunal beredskapsplikt Tysnes kommune
01. nov - 10. des 44 - 50 Fylkesmannen v/Lene Stavseng og Anne C. F. Eide Tilsyn med Osterøy kommune - kommunal beredskapsplikt Dokumenttilsyn
oktober 2019
29. okt 44 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med Fitjar kommune - kommunal beredskapsplikt Fitjar kommune
29. okt - 15. des 44 - 50 Fylkesmannen v/Hanne Melander Tilsyn med Gaular kommune – spesialundervisning i grunnskuleopplæringa Gaular
02. okt 40 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med Solund kommune - kommunal beredskapsplikt Solund kommune
september 2019
02. sep - 03. des 36 - 49 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Bergen kommune - elevane sitt skulemiljø Slettebakken skule
02. sep - 03. des 36 - 49 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Bergen kommune - elevane sitt skulemiljø Fridalen skule
august 2019
23. aug - 04. feb 34 - 6 Fylkesmannen v/Kjetil Stavø Høvig Tilsyn med Os kommune - spesialundervisning - Dokumenttilsyn
juli 2019
05. jul - 25. okt 27 - 43 Fylkesmannen v/Berit Inger Rygg Tilsyn med Selje kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
03. jul - 25. nov 27 - 48 Fylkesmannen v/Berit Inger Rygg Tilsyn med Eid kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
Dato Arrangement
november 2019
05. nov Tilsyn med Tysnes kommune - kommunal beredskapsplikt
01. nov - 10. des Tilsyn med Osterøy kommune - kommunal beredskapsplikt
oktober 2019
29. okt Tilsyn med Fitjar kommune - kommunal beredskapsplikt
29. okt - 15. des Tilsyn med Gaular kommune – spesialundervisning i grunnskuleopplæringa
02. okt Tilsyn med Solund kommune - kommunal beredskapsplikt
september 2019
02. sep - 03. des Tilsyn med Bergen kommune - elevane sitt skulemiljø
02. sep - 03. des Tilsyn med Bergen kommune - elevane sitt skulemiljø
august 2019
23. aug - 04. feb Tilsyn med Os kommune - spesialundervisning -
juli 2019
05. jul - 25. okt Tilsyn med Selje kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
03. jul - 25. nov Tilsyn med Eid kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne