Skjema Tema Beskrivelse
M
Melding til verjemålsavdelinga hos Statsforvalteren Vergemål, Annet Skjemaet brukes til å sende inn en melding til vergemålsavdelingen hos Statsforvalteren i tilfeller hvor det ikke finnes en annen skjematype som passer bedre. (Altinn-skjema)
V
Vergeerklæring Vergemål For verger som skal bekrefte at de tar på seg vergeoppdraget og er inneforstått med oppgaver, ansvar og plikter (skjema fra Statens sivilrettsforvaltning)
Vergegodtgjørelse Vergemål Søk om godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter knyttet til utøvelsen av vergeoppdraget (skjema fra Statens sivilrettsforvaltning)
Vergegodtgjøring via DFØ-portalen Vergemål For verger som skal sende reiseregning, be om utgiftsrefusjon eller honorar
Vergemål for mindreårig person Vergemål Meld behov for vergemål for en mindreårig person (skjema fra Statens sivilrettsforvaltning)
Vergemål for voksen person Vergemål Bruk skjemaet for å søke om opprettelse av vergemål for en voksen person eller deg selv. For å kunne sende inn en søknad om vergemål for andre enn deg selv, må du være nær pårørende, lege eller tilsynslege for personen det gjelder. Institusjonen/boligen der personen oppholder seg og ansvarlige ved sosialtjenesten eller helse- og omsorgstjenesten i kommunen, kan også sende inn en søknad om vergemål. Skjemaet kan sendes inn av person og virksomhet. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. (Altinn-skjema)
Vergemål, bli fast verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker Vergemål Søk om å bli fast verge eller representant for enslige mindreårige asylsøkere (Altinn-skjema fra Statens sivilrettsforvaltning)
Vergemål, fullstendighetserklæring Vergemål For verger som skal levere årlig erklæring om regnskap og formuesforvaltning (skjema GA-8042 fra Statens sivilrettsforvaltning).
Vergemål, samtykkeerklæring Vergemål Fylles ut av deg som trenger verge og som samtykker i at det blir utnevnt en verge for deg. Bruken av skjemaet forutsetter at du er samtykkekompetent. (Skjema fra Statens sivilrettsforvaltning)
Vergemål, statsforvalterens godkjenning, samleskjema Vergemål For verger som skal gjøre disposisjoner som krever Statsforvalterens samtykke. Skjemaet krever sikker innlogging.
Vergemål, søknad om Vergemål Bruk skjemaet til å søke om å få opprettet vergemål for en voksen person eller deg selv. Skjemaet kan brukes av personen selv, nære pårørende og personens verge (hvis han eller hun allerede står under vergemål), eller av behandlende lege eller tilsynslege. (Altinn-skjema fra Statens Sivilrettsforvaltning)
Ø
Økonomisk status for person med verge Vergemål For verger som skal sende inn økonomisk status for person med verge (skjema fra Statens sivilrettsforvaltning)