Skjema Tema Beskrivelse
K
Kommunalt rusarbeid Helse, omsorg og sosialtjenester Kommuner (eller bydeler) kan søke tilskudd til rusarbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kap. 765, post 62). Skjemaet skal brukes til å søke tilskudd eller rapportere på bruken av tildelte midler.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtjenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helse, omsorg og sosialtjenester Kommuner (eller bydeler) som har søkt om rekrutteringstilskudd til psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kap. 765, post 60) skal rapportere til Statsforvalteren. Skjemaet skal brukes til å rapportere på bruken av tildelte midler.
R
Rapportering – KVP, digitalisering og aktivitetsplikt Helse, omsorg og sosialtjenester For kommuner som skal rapportere på kvalifiseringsprogram og vilkår om aktivitet for mottakere av økonomisk støtte under 30 år.