Karantenenemnda avgjer saker om karantene og saksforbod for statsrådar, statssekretærar og politiske rådgjevarar ved overgang til stillingar og verv utanfor statsforvaltninga, eller oppstart av næringsverksemd.
Tidlegare fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg leier nemnda. 

Oppnemninga skjer i samband med at noverande nesteleiar Hanne Sophie Greve og advokat Christian Hambro trer ut av nemnda.
Ragna Aarli går inn som nytt medlem for Hambro. Aarli er professor og prodekan for forskning ved Juridisk fakultet i Bergen.