Frist Uke Høring
desember 2020
30. des 53 Søknad om løyve til Bergen Rideklubb sitt komposteringsanlegg på Sletteneset i Bergen kommune
21. des 52 Søknad om utsleppsløyve for E39 Myrmel – Lunde i Sunnfjord
11. des 50 Envir AS søkjer om mellombels løyve i Eidsvåg
08. des 50 Søknad om utvida utsleppsløyve for Førde tettstad
oktober 2020
23. okt 43 Søknad om endring av løyve ved Franzefoss Gjenvinning AS sitt anlegg i Øygarden
23. okt 43 Søknad om endring av løyve for Norsk Gjenvinning Metall AS i Arna
23. okt 43 Søknad om løyve - utslepp frå Espeland vassbehandlingsanlegg
16. okt 42 Søknad om løyve - spyling av vassleidning med utslepp til Storelva i Arna
september 2020
30. sep 40 Ny søknad om løyve for utslepp av avløpsvatn i Askøy kommune
august 2020
21. aug 34 Søknad om løyve - anleggstiltak i sjø Ljøsøyna Øygarden
Frist Høring
desember 2020
30. des Søknad om løyve til Bergen Rideklubb sitt komposteringsanlegg på Sletteneset i Bergen kommune
21. des Søknad om utsleppsløyve for E39 Myrmel – Lunde i Sunnfjord
11. des Envir AS søkjer om mellombels løyve i Eidsvåg
08. des Søknad om utvida utsleppsløyve for Førde tettstad
oktober 2020
23. okt Søknad om endring av løyve ved Franzefoss Gjenvinning AS sitt anlegg i Øygarden
23. okt Søknad om endring av løyve for Norsk Gjenvinning Metall AS i Arna
23. okt Søknad om løyve - utslepp frå Espeland vassbehandlingsanlegg
16. okt Søknad om løyve - spyling av vassleidning med utslepp til Storelva i Arna
september 2020
30. sep Ny søknad om løyve for utslepp av avløpsvatn i Askøy kommune
august 2020
21. aug Søknad om løyve - anleggstiltak i sjø Ljøsøyna Øygarden