Frist Uke Høring
desember 2021
15. des 50 Solbakken naturminne - oppheving av fredingsvedtak
Frist Høring
desember 2021
15. des Solbakken naturminne - oppheving av fredingsvedtak