Velde Produksjon AS avdeling Bergen søkjer om løyve etter forureiningslova

Høringsfrist:
11. april 2023 23:59

Velde Produksjon AS avdeling Bergen søkjer om løyve til å produsere asfalt og behandle returasfalt på Eide i Øygarden kommune.

Publisert 14.03.2023

Om tiltaket

Verksemda søkjer om løyve til drift av asfaltfabrikk og mottak av returasfalt.

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida.

Merknader til søknaden kan du sende til sfvlpost@statsforvalteren.no, eller til Statsforvaltaren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger.

Merk saka med referansenummer 2022/17752. Frist for å gje uttale er 11. april 2023.

Alle uttaler blir registrerte i vår postjournal. Alle må derfor skrive under med fullt namn.

Høringsfrist:
11. april 2023 23:59