Voll Lunde Maskin AS søkjer om løyve til å lagre og behandle betong og returasfalt på Mo i Lærdal

Høringsfrist:
27. januar 2023 23:59

Voll Lunde Maskin AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å lagre og behandle betong og returasfalt på Mo i Lærdal.

Publisert 20.12.2022

Om tiltaket

Verksemda søkjer om å få lagre og knuse inntil 3000 tonn asfalt og 1000 tonn betong. Anlegget er planlagt i det eksisterande masseuttaket.

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida.

Merknader til søknaden kan du sende til sfvlpost@statsforvalteren.no, eller til Statsforvaltaren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger.

Merk saka med referansenummer 2022/14260. Frist for å gje uttale er 27. januar 2023.

Alle uttaler blir registrerte i vår postjournal. Alle må derfor skrive under med fullt namn.

Høringsfrist:
27. januar 2023 23:59