EV Services søkjer om løyve til å etablere anlegg for kasserte kjøretøy i Bergen

Høringsfrist:
27. januar 2023 23.59

EV Services AS avd Bergen søkjer om løyve etter forureiningslova til å etablere eit behandlingsanlegg for kasserte køyretøy ved Flesland i Bergen kommune. Anlegget er planlagt etablert i Lønningsvegen 12.

Publisert 19.12.2022

Om tiltaket

Verksemda søkjer om å kunne fjerne batteri og andre høgkostnadskomponentar frå skadde elektriske køyretøy før dei går til vidare miljøsanering hos godkjent anlegg. Anlegget skal ikkje skrive ut vrakpant. Verksemda søkjer om å kunne ta i mot inntil 300 køyretøy årleg.

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida.

Merknader til søknaden kan du sende til sfvlpost@statsforvalteren.no, eller til Statsforvaltaren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger.

Merk saka med referansenummer 2022/17054. Frist for å gje uttale er 27. januar 2023.

Alle uttaler blir registrerte i vår postjournal. Alle må derfor skrive under med fullt namn.

Høringsfrist:
27. januar 2023 23.59