Bergen Bildemontering søkjer om løyve til å etablere anlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes

Høringsfrist:
20. januar 2023 23:59

Bergen Bildemontering AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å etablere eit behandlingsanlegg for kasserte køyretøy på Ågotnes i Øygarden kommune. Anlegget er planlagt etablert i Bleivassvegen 80.

Publisert 19.12.2022

Om tiltaket

Verksemda søkjer om å kunne ta imot inntil 1500 køyretøy årleg. I tillegg til å miljøsanere køyretøya vil det bli plukka delar for sal til verkstader og privatpersonar. Verksemda estimerer at det vil bli levert ca. 7 køyretøy per dag.

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida.

Merknader til søknaden kan du sende til sfvlpost@statsforvalteren.no, eller til Statsforvaltaren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger.

Merk saka med referansenummer 2022/15492. Frist for å gje uttale er 20. januar 2023.

Alle uttaler blir registrerte i vår postjournal. Alle må derfor skrive under med fullt namn.

Høringsfrist:
20. januar 2023 23:59