Søknad om endring av løyve etter forureiningslova - Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS

Høringsfrist:
30. september 2022

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS søkjer om endring av utsleppsløyve etter forureiningslova for Heiane Miljøsentral i Stord kommune.

Publisert 30.08.2022

Offentleg innsyn

Lenke til søknadsdokumenta finn du på høgre sida på denne nettsida.

Merknader til søknaden

Alle som vert vesentleg ròka av miljøpåverknader frå anlegget, eller andre som tek i vare ålmenne interesser her som saka gjeld, kan sende merknad til søknaden til Statsforvaltaren i Vestland. Merknad kan sendast i brev til Statsforvaltaren i Vestland, Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger, eller som e-post til sfvlpost@statsforvalteren.no innan 30.9.2022. Merk saka med saksnummer 2019/6184.

Høringsfrist:
30. september 2022

Kontaktpersoner

Dokumenter