Søknad om løyve til Bergen Rideklubb sitt komposteringsanlegg på Sletteneset i Bergen kommune

Høringsfrist:
30. desember 2020 23.59

Bergen Rideklubb søkjer om å motta og kompostere inntil 750 tonn hestemøkk årleg. Høyringsfrist 30. desember 2020. 

Publisert 25.11.2020

Bergen Rideklubb har omlag 85 hestar i stallen. Dei søkjer no om løyve til å kompostere inntil 750 tonn hestemøkk årleg. Dei planlegger å bruke inntil 100 tonn strømateriale. 

Offentleg ettersyn

Sjå heile søknaden på høgre side. Høyringsfristen er 30. desember 2020.

Merknadar til søknaden kan du legge inn i skjemaet under eller sende til fmvlpost@fylkesmannen.no. Merk ein eventuell e-post med referansenummer 2020/14274.

Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt navn. Useriøse uttalar vert ikkje vurderte.

 

Uttale