Søknad om løyve til avfallsanlegg i Godvik er trekt

Høringsfrist:
1. september 2019 23.00

Søknaden til Envir Jord AS om løyve etter forureiningslova til etablering av avfallsanlegg på Janaflaten 9 i Bergen kommune er trekt.

Publisert 21.08.2019
Høringsfrist:
1. september 2019 23.00