Søknad om mellomlagring av asfalt og betong, Vie, Førde

Høringsfrist:
30. august 2019 23.59

Entreprenørservice AS søkjer om løyve etter forureiningslova for mottak, foredling og mellomlagring av asfalt og betong. Frist for uttale er 30.8.2019.

Publisert 08.07.2019

Dei søkjer om å ta imot og mellomlagre returasfalt og brukt betong før den vert gjenbrukt.

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida. Høyringsfrist er 30.08.2019.

Merknader til søknaden kan du leggje inn i skjemaet under, sende til fmvlpost@fylkesmannen.no eller sende per post til Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Merk saka med referansenummer 2019/11823.

Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt namn. Useriøse uttaler vert ikkje vurdert.

Høringsfrist:
30. august 2019 23.59