Ny kunngjering av tilskot til kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
15. oktober 2021
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarlig:
Statsforvaltaren
Hvem kan søke:
Kommunar
Rapporteringsfrist:
10. februar 2022

Statsforvaltaren har framleis ufordelte tilskotsmiddel til nye stillingar i kommunalt rusarbeid. Regelverket for tilskotsordninga finn du under Lenker i høgre marg. Kommunane skal søka i Statsforvaltaren si elektroniske søknadsløysing. 

Publisert 30.08.2021

Opplysningar om regelverket for tilskot finn du på Helsedirektoratet si nettside. Sjå lenker i høgre marg.

Søknadsfrist:
15. oktober 2021
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarlig:
Statsforvaltaren
Hvem kan søke:
Kommunar
Rapporteringsfrist:
10. februar 2022

Kontaktpersoner