Smittevern og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og eller psykiske helseproblem

Søknadsfrist:
12. april 2021
Målgruppe:
Personar med rus- og/eller psykiske helseproblem
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommunar

I enkelte kommunar er tenestetilbodet til personar med rus- og/eller psykiske helseproblem framleis redusert som følgje av koronapandemien. Det er bakgrunnen for at tilskotet blir vidareført og blir forsterka. Søknad blir send Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innan 12. april.

Publisert 15.03.2021

Stortinget løyver også i år ekstra middel til kommunanes smittevern og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og/eller psykiske helseproblem, gjennom ei tilskotsordning på 100 millionar. Målgruppa er nokon utvida – i fjor var målgruppa primært personar med rusproblem – og det er løyvd dobbelt så mykje middel som i fjor: https://www.helsedirektoratet.no/tilskot/smitteverns-og-oppfolgingsarbeid-for-personer-med-rus-og-eller-psykiske-helseproblemer


Kartleggingen av fjorårets tilskot viser at ordninga for dei fleste kommunane var avgjerande for tilpassing og etablering av nødvendige tilbod. I enkelte kommunar er tenestetilbodet til personar med rus- og/eller psykiske helseproblem framleis redusert som følgje av koronapandemien. Det er bakgrunnen for at tilskotet blir vidareført og blir forsterka.

Søknadsfrist:
12. april 2021
Målgruppe:
Personar med rus- og/eller psykiske helseproblem
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommunar