Likestilling i Vestfold og Telemark

Barn på lag
Barn samler hender. Foto: mostphotos.com

Alle offentlige virksomheter, og private virksomheter med mer enn 50 ansatte, er omfattet av aktivitets- og redegjørelsesplikten. Virksomheten skal rapportere på hvordan de fremmer likestilling og hindrer diskriminering på arbeidsplassen. Dette gjøres i årsberetninger.

Publisert 07.03.2023

Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere kan beskrives som virksomhetens HMS-arbeid når det gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering. Den generelle aktivitetsplikten legger opp til at man skal avdekke de likestillingsutfordringene som finnes og gjøre noe med dem før det utvikler seg til en konflikt eller klagesak.

Fra 1. januar 2020 kom et skjerpet krav om aktivt likestillingsarbeid, og plikten til å redegjøre for arbeidet i likestillings- og diskrimineringsloven.

Statsforvalterens likestillingsgruppe bestilte i desember 2022 rapport fra Likestillingssenteret for å se hvor bevisste kommunene er i arbeidet med likestilling. Likestillingssenteret har vurdert kommunenes og fylkeskommunens beskrivelse av den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling, samt deres redegjørelser for hvordan det arbeides med likestilling.

Den samme rapporten ble utarbeidet i 2018, og vi ønsket å se på utviklingen i løpet av disse årene. Vi ser at det jevnt over er dårlig dokumentert, med noen unntak som redegjør godt eller er på god vei for å redegjøre slik det kreves jf. likestilling- og diskrimineringsloven § 24.

Rapporten fra Likestillingssenteret finner du på denne siden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.