Fylkesmannens ukentlige møte med kommunene

Fylkesmannen ber alle kommunene i fylket om å anslå hvor store ekstrautgifter de har og vil få i forbindelse med koronautbruddet. Fristen for tilbakemeldingen er 15. april. Dette var et av flere temaer på Fylkesmannens ukentlige møter med kommunene i forbindelse med koronasituasjonen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.04.2020

-Vi er klar over at det er vanskelig og ressurskrevende for kommunene og gjøre slike anslag nå, men vi håper likevel at de fleste kommunene gir en slik tilbakemelding, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Fylkesmannen ønsker også kommunenes vurdering av hvor store og hva slags inntektstap de vil få.

- Vi vet at kommunenes ekstrautgifter variere fra kommune til kommune. Flere kommuner vi har vært i kontakt med har allerede hatt store ekstrautgifter, i tillegg har de mistet inntekter fra brukerbetalinger og skatt, sier Olsen.

Fylkesmennene skal gi en tilbakemelding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet over de antatte merutgiftene kommunene vil få knyttet til koronautbruddet. Dette skal gi grunnlaget for revidert statsbudsjett og kommuneproposisjonen som regjeringen legger fram i mai.

Fylkesmannen fikk 19. mars i oppdrag å fordele 15,6 millioner. kroner i skjønnsmidler til kommunene i fylket. Midlene ble fordelt 25. mars.

Drive-in kino og matservering
På det ukentlige møtet med kommunene tok Fylkesmannen også opp spørsmålene rundt drive-in arrangementer

- De som arrangerer drive-in kino har ansvaret for at forbudet mot fysiske møter overholdes, og at det er ikke lov med noen form for servering. Forespørsler om drive in-arrangementer vurderes av smittevernansvarlig i den enkelte kommune for å kunne ivareta ulike lokale forhold, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Forbud mot kulturarrangementer, gjelder arrangement hvor personer fysisk møtes. Helsedirektoratet er tydelig på at drive-in kinoer ikke omfattes, forutsatt at man ikke går ut av bilene.

Campingplasser og båthavner
Det er kommunene selv som må vurdere om de skal stenge campingplasser og båthavner ut fra en smittefarlig vurdering.

– Det er viktig å være i dialog med aktørene før vedtakene treffes. Flere kommuner har allerede slike vedtak. Helsemyndighetenes tydelige anbefaling er at folk ikke skal reise på fritidsreiser som ikke er strengt nødvendig av hensyn til smittespredning og kapasitet i helsetjenesten, sier fylkesmannen.

Smittevernutstyr
Fylkesmannnen informerte kommunene om at smittevernutstyr nå er på vei ut til kommunene. I løpet av de to nærmeste dagene vil alle kommunene ha fått påfyll av slikt utstyr.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.