Forslag om forskrift til regionale miljøkrav i jordbruket i Vestfold og Telemark

Høringsfrist:
15. oktober 2024 23:59
Foto: Ove Bergersen, NIBIO

Statsforvalteren sender på høring forslag til forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Vestfold og Telemark. 

Publisert 01.07.2024

Formålet med foreslåtte miljøkrav er å forsterke innsatsen mot forurensning fra jordbruk for å oppnå målet om god tilstand i alle landbrukspåvirkede vannforekomster. 

Miljøkravene som foreslås gjelder alle kommunene i Vestfold fylke, og kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Nome og Midt-Telemark i Telemark fylke.  

Kravene er rettet mot arealer der det dyrkes korn og tilsvarende vekster, og arealer med radkulturer (grønnsaker og potet).  

Har du innspill til forskriften? 

Vi ber med dette om synspunkter på høringsforslaget. Høringsfristen er satt til mer enn 3 måneder på grunn av sakens omfang og viktighet. 

Frist for å sende høringsuttalelse er 15. oktober 2024. 

Innspill til høringen merkes med 2022/12077, og sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, fortrinnsvis på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no. 

Innspill kan også sendes med brev til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103, Tønsberg.  

Dersom du har spørsmål ta gjerne kontakt med Hilde Marianne Lien eller Everdien van Weeghel.