Franzefoss Gjenvinning Porsgrunn - høring

Høringsfrist:
18. august 2024

Franzefoss Gjenvinning AS Porsgrunn søker om tillatelse. 

Publisert 28.06.2024

Virksomheten har i dag tillatelse for en begrenset mengde ordinært næringsavfall i påvente av opphevelse av rekkefølgekrav i forbindelse med etablering av ny vei. Virksomheten søker nå om økt ramme for mottak og behandling av avfall.  

Franzefoss Gjenvinning AS Porsgrunn søker om tillatelse til: 

  • mottak, sortering, kverning, pressing og omlasting av ordinært næringsavfall 
  • mottak og sanering av kasserte fritidsbåter 
  • mottak og mellomlagring av EE-avfall og farlig avfall 
  • Tillatelse til mottak og omlasting av smittefarlig avfall 

Vi har lagt ut vedleggene vi mener er relevante for de som vil uttale seg om saken. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt andre vedlegg de har vist til i søknaden.  

Eventuelle uttalelser til søknaden kan du merke 2019/4859 og sende innen 18. august 2024 til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til
sfvtpost@statsforvalteren.no  

 

 

Høringsfrist:
18. august 2024

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding