Søknad om tillatelse for BilMeta AS

Høringsfrist:
20. juni 2024

BilMeta AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for miljøsanering av kasserte kjøretøy og gjenvinning av metaller i Ringdalskogen Næringspark i Larvik kommune.

Publisert 22.05.2024

BilMeta AS har i dag tillatelse etter forurensningsloven til drift av anlegg for mottak, miljøsanering og mellomlagring av kasserte kjøretøy i Østerøyveien i Sandefjord. Anlegget har plassmangel og ønsker å flytte virksomheten.

BilMeta AS søker om å ta imot 5 000 kasserte kjøretøy og inntil 20 000 tonn metaller. Virksomheten planlegger å gjennomføre miljøsaneringen innendørs. Mellomlagring av usanerte og sanerte kjøretøy skal skje henholdsvis innendørs og utendørs. Virksomheten planlegger å lagre og sortere metallavfall utendørs.

Vi har lagt ut vedleggene vi mener er relevante for de som vil uttale seg om saken. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt andre vedlegg de har vist til i søknaden.

Eventuelle uttalelser til søknaden kan du merke 2022/1763 og sende innen 20. juni 2024 til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Høringsfrist:
20. juni 2024

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding