Evaluering av utvidet jakttid for grågås Vestfold og Telemark

Høringsfrist:
1. mai 2024
Grågås. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Grågås. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Hensikten utvidet jakttid har vært å begrense skadene på åker og eng, samt å redusere behovet for tillatelser til felling av skadegjørende individer.

Publisert 07.03.2024

Fra 2009 har Fylkesmannen/Statsforvalteren imøtekommet ønskene fra et økende antall kommuner i nedre Telemark og Vestfold om tidlig jakt på grågås fra 26. juli fram til vanlig jakttid, 10. august. Hensikten har vært å begrense skadene på åker og eng, samt å redusere behovet for tillatelser til felling av skadegjørende individer.

Vi ber kommunene vurdere om omfanget av søknader og tillatelser til felling av gjess som gjør skade har blitt påvirket av tillatelsene til tidligere jakt.

Statsforvalteren ønsker å evaluere tiltaket. Vi inviterer derfor til å sende inn uttalelser innen 1. mai i år.

Eventuell uttalelse sendes sfvtpost@statsforvalteren.no

Høringsfrist:
1. mai 2024

Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding