Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Moelven Sør-Tre AS

Høringsfrist:
17. april 2024

Moelven Sør-Tre AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å fortsette å drive høvleri og treimpregnering på Fikkjebakke i Kragerø kommune.

Publisert 20.03.2024

Det har vært høvleri og impregneringsanlegg på Fikkjebakke siden 1985. Driften har ikke vært regulert gjennom en tillatelse etter forurensningsloven tidligere.

EU vedtok BAT-konklusjoner for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler og beskyttelse av tre og treprodukter med kjemikalier 09.12.2020. Forurensningsmyndigheten skal sikre at virksomheter som er omfattet av BAT-konklusjonene har tillatelse med vilkår i tråd med kravene innen fire år.

Moelven Sør-Tre AS har derfor søkt om tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av inntil 30 000 m3 fra høvleriet og impregnering av inntil 30 000 m3 trevirke per år. De søker om døgnkontinuerlig drift av impregneringsanlegget og driftstid mandag til fredag kl. 07.00 til 15.00 for alle andre avdelinger og aktiviteter.

 

Eventuelle uttalelser til søknaden kan du merke 2022/1000 og sende innen 17.04.2024 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

 

 

Høringsfrist:
17. april 2024

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding