Zirq Cables AS’ tillatelse etter forurensningsloven revideres

Høringsfrist:
3. desember 2023

Statsforvalteren reviderer Zirq Cables AS’ tillatelse etter forurensningsloven slik at krav til bedriftens utslipp er i tråd med hva som er mulig å oppnå ved bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT).

Publisert 03.11.2023

Zirq Cables AS mottar og behandler kabler og transformatorer (EE-avfall), kabler som er farlig avfall, samt skrapmetall, på Linnestad næringsområde i Tønsberg kommune. Avfallet miljøsaneres og fragmenteres ved klipping og kverning (shredder), sorteres og sendes til gjenvinning eller deponering. Krav om utslippsnivåer som kan oppnås ved bruk av BAT, og som følger av EUs industriutslippsdirektiv (IED), skal tas inn i bedriftens utslippstillatelse.

Statsforvalteren har utarbeidet et utkast til revidert tillatelse, med både nye og skjerpede krav knyttet til utslipp til grunn, vann og luft, inkludert støy. Revidert tillatelse innebærer ikke tillatelse til nye utslipp. I utkastet stilles også nye eller skjerpede krav til bl.a. mottakskontroll, kompetanse, lagring, utslippskontroll og miljøovervåking.

Utkastet til ny tillatelse finner du i sidemenyen til høyre.

Høringsfrist er 3. desember 2023.

 

Eventuelle merknader til søknaden kan du sende til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no.

 

Høringsfrist:
3. desember 2023

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding