Høring - Forlengelse av ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Høringsfrist:
1. november 2023
Svartbak, her i et av våre mange sjøfuglreservater. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Svartbak, her i et av våre mange sjøfuglreservater. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

I lys av den alvorlige situasjonen for flere sjøfuglarter, og at forstyrrelser på hekkeplassene påvirker bestandene negativt, ser vi det som aktuelt å foreslå at perioden med ferdselsforbud utvides.

Publisert 15.09.2023

Av hensyn til sjøfuglenes behov for ro i hekkeperioden er det behov for å forlenge perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservatene.

Dagens regelverk gir et ferdselsforbud i perioden 15. april til 15. juli. Det er grunnlag for å utvide ferdselsforbudet til å gjelde i perioden 15. mars til 15. august.

Høringsbrevet finner du under «Dokumenter».

 

Eventuelle synspunkter eller innspill sendes innen 1. november 2023 til vårt postmottak: sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

Kartet nedenfor viser våre sjøfuglreservater.
Her kan du zoom inn og ut, klikke på områdene og få mer informasjon om hvert enkelt.

Kartløsningen er hentet fra Miljøstatus. Miljøstatus et samarbeid mellom flere statlige etater. Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør.