Norsk Gjenvinning søker om tillatelse til drift av Sogn Gjenvinningsstasjon – Svarstad i Larvik

Høringsfrist:
1. oktober 2022

Det skal bygges ny gjenvinningsstasjon som skal erstatte dagens stasjon på samme område ved Sogn i Svarstad, Larvik kommune. 

Publisert 29.08.2022

Statsforvalteren har mottatt en søknad datert 30.05.22 om tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon – Svarstad i Larvik kommune.

De søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av  Sogn gjenvinningsstasjon i Svarstad i Larvik kommune.

Det skal bygges ny gjenvinningsstasjon ved Sogn, gnr/bnr. 32/76 i Svarstad, Larvik kommune. Stasjonen skal erstatte dagens stasjon på samme område. Ny stasjon vil utformes for å være i tråd med dagens gjeldende regelverk.

Larvik kommune skal eie gjenvinningsstasjon. Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) skal leie gjenvinningsstasjonen. Norsk Gjenvinning AS skal ha den daglige driften av gjenvinningsstasjonen.

Stasjonen skal holde åpent en gang pr. uke og en lørdag i måneden. Anlegget skal i hovedsak ta imot ekstra avfall og farlig avfall fra privat husholdninger og mindre næringsvirksomheter.

Avfallet skal kun mellomlagres og omlastes ved anlegget. Det skal ikke være noe form for behandling av avfallet ved anlegget.

 

Eventuelle merknader til søknaden kan merkes 2021/2330 og sendes innen 01.10.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Pb. 2078, 3203 Tønsberg, eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Høringsfrist:
1. oktober 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding