Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – BilMeta AS - Sandefjord

Høringsfrist:
31. mai 2022

BilMeta AS søker om endring av tillatelsen etter forurensningsloven for sitt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Endringen gjelder utvidelse rammen for tillatelsen.

Publisert 28.04.2022

BilMeta AS i Østerøyveien 41 i Sandefjord, fikk i 2020 tilatelse etter forurensningsloven til drift av anlegg for behandling av kasserte kjøretøy. Gjeldende tillatelse har en ramme på mottak, miljøsanering og mellomlagring av inntil 600 kasserte kjøretøy årlig og maksimalt 35 kasserte kjøretøy på anlegget samtidig.

Virksomheten søker om å øke rammen for mottak, miljøsanering og mellomlagring til inntil 1 500 kasserte kjøretøy per år og rammen for antall kjøretøy lagret samtidig på anlegget til 50 biler.

 

Søknadsdokumentene finner du i menyen til høyre.

Eventuelle merknader til søknaden kan du sende innen 31.05.2022 til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Pb. 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

 

Høringsfrist:
31. mai 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding