Søknad om endring av tillatelse for Lofterød skytebane i Færder kommune

Høringsfrist:
10. februar 2022

Nøtterø skytterlag søker om tillatelse til skyting med kaliber 22 på lørdager og søndager kl 10-19.

Publisert 14.01.2022

Nøtterø skytterlag har behov for å skyte med kaliber 22 på lørdager og søndager kl 10-19 og søker om endring av gjeldende tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden og vedlegg kan lastes ned fra menyen til høyre.

 

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes innen 10.02.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg
eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Høringsfrist:
10. februar 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding