Høyring av verneplan for skog på Statskog SF sine eigedommar

Høringsfrist:
1. august 2021
Korsvann -  Eldre furuskog med eikekvaliteter. Foto J.G. Brynjulvsrud
Korsvann - Eldre furuskog med eikekvaliteter. Foto J.G. Brynjulvsrud

Område det gjeld er utvidelse av Midtstrondbekken naturreservat i Tinn og to alternativer for naturreservat ved Bjønntjenn og Korsvann i Drangedal. 

Publisert 04.06.2021

Statsforvaltaren sender med dette på høyring forslag til vern av følgjande område:

Navn på naturreservat Kommune Areal, daa
Midtstrondbekken naturreservat, utviding Tinn 7424
1) Utviding av Bjønntjenn naturreservat

2) Korsvann

Drangedal 6643
1945


Lenke til dokumenta i saka finn du under "Dokument" i menyen til høgre.

 

Høyringsfrist er satt til 1. august 2021.

Det vil letta den vidare saksbehandlinga om det blir referert til saksnummer - 2019/5206 - i utsegner og at desse blir sende elektronisk til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

Korsvann - Ruteskorpe. Foto J.G. Brynjulvsrud
Korsvann - Ruteskorpe. Foto J.G. Brynjulvsrud

 

Midtstrondbekken -  Kelogadd. Foto: Sigve Reiso
Midtstrondbekken - Kelogadd. Foto: Sigve Reiso

 

Midtstrondbekken -  Ulvelav. Foto: Sigve Reiso
Midtstrondbekken - Ulvelav. Foto: Sigve Reiso