Søknad frå NOT Sinterco Pulverlakk AS om løyve etter forureiningslova

Høringsfrist:
20. mai 2021

NOT Sinterco Pulverlakk AS søker om løyve etter forureiningslova for fabrikken på Hegdal Industriområde i Larvik.

Publisert 20.04.2021

NOT Sinterco Pulverlakk AS driv eit pulverlakkeringsanlegg. I prosessen inngår ei forbehandling med reinsing av metall som skal lakkerast. Verksemda har noko utslepp til luft frå desse prosessane, men skal ikkje ha utslepp til vatn.

Verksemda er omfatta av industriutsleppsdirektivet (IED).

Søknadsdokumenta finn du i menyen til høgre.

Eventuelle merknader til søknaden kan du innan 20.05.21 senda til:

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

Høringsfrist:
20. mai 2021

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Elisabet Rui
Telefon 33 37 11 78

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding