Kremasjonsstatistikk

Som regional gravplassmyndighet for alle landets fylker bistår Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Barne- og familiedepartementet med innsamling og sammenstilling av relevant gravplassrelatert statistikk, herunder kremasjonsstatistikk.

For 2023 er det samlet inn statistikk fra alle landets krematorier, som viser en samlet nasjonal kremasjonsandel på 49 %. Statistikken viser også blant annet kremasjonsandelen i de kommunene som har krematorium, og antall urner utlevert til askespredning. Kremasjonsstatistikken er tilgjengelig for nedlasting til høyre. Det er også utarbeidet en mer detaljert kremasjonsstatistikk på kommunenivå. Statistikk for tidligere år finnes her.

I samarbeid med Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, KA, er det i 2021-2022 etablert et prosjekt med sikte på å legge til rette for automatisert innrapportering og sammenstilling av relevant statistikk fra gravplassmyndighetenes fagsystemer. Prosjektet er pr. mai 2022 i en innledende fase.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.