Skilsmisser og separasjoner 2021

Det ble gitt henholdsvis 828 og 801 separasjons- og skilsmissebevillinger i Vestfold og Telemark i 2021. 

Publisert 14.01.2022

Vi registrerer en svak nedgang i innkomne separasjons- og skilsmissesøknader i forhold til tidligere år. 

  Separasjon Skilsmisse  Skilsmisse etter to år
2021 828 801 23
2020 929 795 20
2019 911 844 21