Skifte etter skilsmisse eller dødsfall – dokumentasjonsfritak

Oppdatert 20.12.2023

Skal du gifte deg på nytt, krever Skatteetaten at du legger fram dokumentasjon på skifte i dersom du:

1) ble skilt for mindre enn to år siden eller

2) er enkemann/enke

Kan du ikke framlegge dokumentasjon på skifte, kan du søke Statsforvalteren om å bli fritatt fra denne plikten.

Et "skifte" betyr deling av det som du og din tidligere ektefelle eventuelt eide sammen, da dere var gift (for eksempel bolig, ting, penger).

Er du skilt eller enke/enkemann og skal inngå nytt ekteskap, må du og din tilkommende ektefelle søke Skatteetaten (folkeregisteret) om prøvingsattest.

Denne attesten må alle ha for å kunne inngå ekteskap for norske myndigheter. Da vil Skatteetaten blant annet be om dokumentasjon på at det er skiftet med tidligere ektefelle eller eventuelle arvinger. Ta kontakt med skatteetaten for spørsmål vedrørende dokumentasjon på skifte https://www.skatteetaten.no

Dersom du ikke har eller kan framskaffe dokumentasjon på at det er skiftet eller er tidligere ektefelle død, kan du søke Statsforvalteren om fritak for å dokumentere at det er skiftet. Statsforvalteren behandler søknaden hvis det er mindre enn to år siden skilsmissen eller din ektefelle er død.

Gjelder kun dersom skilsmissen er under to år.

  • Utfylt søknadskjema.
  • Original eller bekreftet kopi av skilsmissebevilling når skilsmissesaken er behandlet av en annen Statsforvalter. Er du skilt i utlandet, behandler Statsforvalteren din søknad om fritak for å dokumentere skifte sammen med søknaden om godkjenning av utenlandsk skilsmisse (se egen informasjon).

Søknaden bør sendes til Statsforvalteren i det fylket søkeren bor eller oppholder seg. Bor eller oppholder søkeren seg ikke i Norge, kan saken behandles hos Statsforvalteren i det fylket ekteskapsvilkårene skal prøves eller vigselen skal skje. Skal også prøving og vigsel skje for norsk myndighet i utlandet, kan Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus behandle saken.

  • Utfylt søknadsskjema
  • Original eller bekreftet kopi av dødsattest eller annen godkjent dokumentasjon på dødsfallet til tidligere ektefelle. Framlegges kopi av originalen, må den være bekreftet av advokat, offentlig tjenestemann eller profesjonelt kopieringsfirma
  • Dødsattesten skal være påført apostillestempel eller legalisering (se nærmere forklaring nedenfor)
  • Dersom dødsattesten er på på andre språk enn svensk, dansk, engelsk og tysk, må du sørge for at dødsattesten oversettes til norsk. Oversettelsen må gjøres av en statsautorisert oversetter, og du må legge ved original eller bekreftet kopi av oversettelsen. Finnes det ikke en statsautorisert oversetter på det aktuelle språket, kan Statsforvalteren godta oversettelse som er foretatt av norsk eller utenlandsk utenriksstasjon/ konsulat, universitets- eller høyskolelærer som har kompetanse på språket eller av kommunal tolketjeneste. I flere fylker kan Statsforvalteren også ta imot dokumenter på andre språk. Ta derfor kontakt med Statsforvalteren før du får oversatt dødsattesten.

Søknaden bør sendes til Statsforvalteren i det fylket søkeren bor eller oppholder seg. Bor eller oppholder søkeren seg ikke i Norge, kan saken behandles hos Statsforvalteren i det fylket ekteskapsvilkårene skal prøves eller vigselen skal skje. Skal også prøving og vigsel skje for norsk myndighet i utlandet, kan Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus behandle saken.

Apostillestempel påføres dokumentet av myndighetene i det landet som dokumentet kommer fra og bekrefter at signaturen til den som har undertegnet dokumentet er ekte. Dette stempelet påføres av myndighetene i de landene som har undertegnet Haag-konvensjonen (apostillekonvensjonen) av 5. oktober 1961 om å sløyfe kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter. Her er listen over de landene som har undertegnet denne konvensjonen sammen med kontaktopplysningene til de myndighetene som har tillatelse til å sette på apostillestempel.

Er landet ikke medlem av Haag-konvensjonen, må dokumentet legaliseres. Legalisering betyr at utenriksdepartementet (ev. ambassade/konsulat) i det landet som dokumentet kommer fra har bekreftet at dokumentet er underskrevet og utstedt av kompetent myndighet. Kontakt utenriksdepartementet i det aktuelle landet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.